Stichting Roelof Steinvoorte  

Stichting Roelof Steinvoorte is een fonds dat tot doel heeft het welzijn en leefklimaat van ouderen in Leeuwarden te bevorderen. De Stichting levert hiertoe financiële steun aan verenigingen, organisaties en andere rechtspersonen die initiatieven hiertoe ontplooien.

Geschiedenis
De Stichting Roelof Steinvoorte dankt zijn bestaan aan de nalatenschap van de heer Roelof Steinvoorte. In zijn testament bepaalde de heer Steinvoorte dat zijn erfenis gebruikt zou worden om het welzijn van ouderen in de gemeente Leeuwarden te bevorderen. De erfenis van de heer Steinvoorte bestond in hoofdzaak uit een aantal panden in Leeuwarden.

In 1993 is de Stichting Roelof Steinvoorte opgericht. Het bestuur van de Stichting zet zich in om de doelstellingen, zoals bepaald door Roelof Steinvoorte, te realiseren. Hierbij streeft het bestuur ernaar de ontwikkelingen in de maatschappij te volgen: eenzaamheid, (verborgen) armoede en de gevolgen van dementie hebben de bijzondere belangstelling van het bestuur.