ANBI

ANBI-status
JA


RSIN/fiscaal nummer
813267845


KvK-nummer
01086335

 

De leden van het bestuur ontvangen als beloning een niet bovenmatige vrijwilligersvergoeding. Deze dient als vacatiegeld voor het bijwonen van bijeenkomsten en vergaderingen. Daarnaast dient deze als vergoeding voor gemaakte onkosten en voor werkzaamheden buiten de vergaderingen om.