Een aanvraag doen

Stichting Roelof Steinvoorte wil het welzijn en leefklimaat van ouderen binnen Leeuwarden bevorderen.

Om deze doelstelling ten behoeve van ouderen te realiseren geeft de Stichting financiële ondersteuning aan activiteiten en projecten die zich richten op het bevorderen van:

  • sociale interactie met en tussen ouderen, die lijden aan eenzaamheid of aan de gevolgen van armoede
  • de fysieke en/of mentale leefomgeving
  • de algemene gezondheid

De Stichting ondersteunt  in principe alleen activiteiten of projecten die eenmalig zijn en die ten goede komen aan ouderen binnen Leeuwarden en die overwegend en bij voorkeur worden uitgevoerd door vrijwilligers of mantelzorgers. Iedereen die een project heeft dat aan dit doel beantwoordt, kan een aanvraag doen.

De Stichting wil graag een zo breed mogelijk scala aan initiatieven honoreren. Aanvragen kunnen bij voorkeur per email gedaan worden en dienen te bestaan uit een omschrijving van de activiteit met daarbij een begroting en een dekkingsplan. Ook ontvangt de Stichting graag een overzicht van eventuele andere partijen die om financiële steun zijn gevraagd.

De Stichting ondersteunt geen aanvragen die:

  • gedaan worden ten behoeve van individuele personen
  • ook uit het eigen vermogen van de aanvrager of anderszins redelijkerwijs betaald kunnen worden 
  • politiek, religieus of commercieel van aard zijn
  • gedaan worden ter dekking van algemene, exploitatie- of overheadkosten
  • meerjarige projecten betreffen; een aanvraag mag echter wel herhaald worden
  • projecten betreffen die inmiddels beëindigd zijn

De Stichting streeft ernaar haar geld zo doelmatig mogelijk te besteden. Daarom wordt steun pas verleend als de realisatie aanstaande is. Daarnaast ontvangt de Stichting graag achteraf een korte bevestiging van het doorgaan of uitvoeren van het ondersteunde project. Indien een project onverhoopt geen doorgang vindt, ontvangt de Stichting het overgemaakte bedrag terug om aan andere goede doelen te kunnen besteden.

Contactformulier