Een aanvraag doen

Iedereen kan een aanvraag doen bij de Stichting, zolang het doel van de aanvraag is het welzijn van ouderen binnen de stad Leeuwarden te bevorderen. De stichting wil graag een zo breed mogelijk scala aan initiatieven honoreren. Aanvragen kunnen schriftelijk of per email gedaan worden en dienen te bestaan uit een omschrijving van de activiteit met daarbij een begroting en een dekkingsplan. Ook ontvangt de Stichting graag een overzicht van eventuele andere partijen die om financiële steun zijn gevraagd.

De Stichting ondersteunt geen aanvragen die:

  • gedaan worden ten behoeve van individuele personen
  • ook uit het eigen vermogen van de aanvrager betaald kunnen worden
  • politiek, religieus of commercieel van aard zijn
  • bouwkundig van aard zijn
  • gedaan worden ter dekking van algemene, exploitatie- of overheadkosten
  • meerjarige toezeggingen betreffen. Een aanvraag voor een meerjarig project mag wel jaarlijks herhaald worden
  • projecten betreffen die al beëindigd zijn

De Stichting streeft ernaar haar geld zo doelmatig mogelijk te besteden. Daarom wordt steun pas verleend als de realisatie aanstaande is. Daarnaast ontvangt de stichting graag achteraf een korte bevestiging van het doorgaan of uitvoeren van het ondersteunde project. Indien een project onverhoopt geen doorgang vindt, ontvangt de Stichting het overgemaakte bedrag terug om aan andere goede doelen te kunnen besteden.

Contactformulier