Privacyverklaring

Beheerder van uw gegevens
Stichting Roelof Steinvoorte,
Postbus 580,
8901 BJ Leeuwarden.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01086335.

Verwerken persoonsgegevens
De persoonlijke gegevens die aanvragers met de Stichting Roelof Steinvoorte delen per e-mail, telefoon of schriftelijk worden alleen gebruikt om met de aanvragers in contact te treden en te communiceren. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.
Gezien het karakter van de aanvragen kan het voorkomen dat de Stichting over meer persoonsgegevens beschikt dan louter contactgegevens. Ook deze gegevens worden alleen gebruikt in het kader van de aanvragen.

Beveiliging
Wij hebben er alles aan gedaan om uw digitale gegevens zo zorgvuldig mogelijk te bewaren.

Bewaartermijnen
Bij het bewaren van uw gegevens zijn wij gehouden aan de wettelijke en fiscale verplichtingen.

Het archief van de Stichting Roelof Steinvoorte wordt bewaard bij en beheerd door het Historisch Centrum Leeuwarden. Alle aanvragen die schriftelijk zijn ingediend en waar toekenning heeft plaatsgevonden, bewaart de stichting in haar archief. Aanvragen die per e-mail zijn gedaan worden maximaal vijf jaar bewaard.

De gegevens van aanvragen die de Stichting niet honoreert, worden uiterlijk na twee jaar vernietigd.

Rechten
U heeft het recht bij de Stichting Roelof Steinvoorte een verzoek in te dienen uw gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Indien u vragen over deze regeling heeft, kunt u contact opnemen met de Stichting via het e-mailadres info@stichtingroelofsteinvoorte.nl